Monday, February 6, 2017

Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru

Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru Dangdut wa Indoneshia no minzoku to dento-tekina popyura ongaku no janru de, hinzusutan, mare, Arabia ongaku ni yurai shite imasu. Dangdut wa merodiasuna insuto~urumenteshon to bokaru no tame, Indoneshia de hijo ni ninkinoaru janrudesu. Indoneshia hito wa dagudatto ongaku o kikinagara ghoomar to nite imasuga, haruka ni osoi bajondesu. Dangdut ni wa tabla to gendang no bito ga arimasu. Dangdut wa jissai ni wa hamoni, gakki, bito, rizumu ni motodzuite tsuyoi Indo ongaku no eikyo-ryoku o motte imasu. Dangdut no o to shite shira rete iru Rhoma Irama no yona mottomo jinkonooi Dangdut no myujishan to kashu no 1-ri. Mansyur S. Meggy Z; Ellya Khadam wa hamoni, tema, soshite karera no uta ya hoka no ninki dangudatto kashu ni yoru bito ni motodzuite tsuyoi indian ongaku no eikyo-ryoku o motte imasu. Dangdut wa, Indoneshia, mareshia, shingaporu, Burunei, oyobi sonohoka no mare goken de hijo ni ninki ga arimasu. Dangdut bando wa, tenkei-teki ni wa ridoshinga, dansei matawa josei de kosei sa re, 4-ri kara 8-ri no myujishan ga shiji suru. gakki ni wa, tsujo, tabura, gendan, furuto, mandorin, gita, shitaru, doramumashin, shinsesaiza nado ga arimasu. Kono kotoba wa, sabaku sutairu no ongaku kara, hoka no ongaku sutairu o ukeireru tame ni kakucho sa remashita. Gendai no dangudatto ni wa, Chuto no poppu myujikku, seiyo no iwa, hausu myujikku, hippuhoppu myujikku, gendai no R& B, rege no eikyo ga kumikoma rete imasu. Dangdut no ninki wa 1990-nendai ni piku o mukaemashita. 2012-Nen made ni, Indoneshia no seibude wa hotondo ga ninki ga ari, Maluku igaide wa tobude wa ninki ga arimasendeshita. Dangdut to iu yogo wa, tabura (gendang-tomo yoba reru) doramu no oto no tame no Jawa-go no onomatopedeari, dangu to natto to kaka rete imasu. Sore wa ongaku-shi Aktuil ni yotte tsukura reta to tsutae rarete iruga, Rhoma Irama wa mazushi hitobito no ongaku ni tonda hito-tachi ni yoru chosho no kotoba to shite zogo sa rete iru to nobeta. Sono meiyo kison no ito nimokakawarazu, sore wa sore o enso suru hito ni oshu sa re, yogo wa Rhoma no 1973-nen no dangudatto no koten-tekina Terajana ni arawaremasu. Furuto no takefue, ushi no kawa kara no doramu, Dangdut no doramusaundo wa anata ga utaitai to omou yo ni shimasu. Vitubeid Download Dangdut Koplo Terbaru

No comments:

Post a Comment